Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Sarjakuva

Tervetuloa!

Lääkekasvatussivusto sisältää valmiita opiskelukokonaisuuksia ja runsaasti tehtäväideoita peruskoulun

opettajille. Sivusto on hyvä tietopaketti lääkkeiden käytöstä jokaiselle.

Koululaisille suunnatussa TroppiOppi-osiossa voi tutustua viidesluokkalaisten

kuvaamiin videoihin lääkkeiden oikeasta käytöstä, pelata TroppiOppi-peliä tai

testata terveystietämyksensä.

Lääkekasvatussivujen asiasisältö

tarkastetaan ja tarvittaessa

päivitetään vähintään kerran

vuodessa.

Sisältö on suunniteltu

luokka-asteittain eri

ikäryhmille. Valitse

sopiva ja tutustu.