1.–2. luokille

Rouva Rohto ja pahispöpöt

Lääkekasvatuksen tavoitteena 1.–2.-luokkalaisilla on luoda pohjaa lääkkeiden oikean käytön ymmärtämiselle. Opiskelukokonaisuudet liittävät lääkkeiden oikean käytön osaksi laajempia kokonaisuuksia. Tehtäväideoista saa vinkkejä opetukseen.