Lääkkeiden oikeanlainen käyttö

Lääkkeiden oikeanlainen käyttö

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia hahmottamaan perusasiat, jotka pitäisi lääkityksestään tietää, sekä oppia tuntemaan lääkepakkauksen ja terveydenhuoltohenkilöstön merkitys tiedonlähteinä. Tavoitteena on luoda vähitellen pohjaa sille, että lapset oppisivat keskustelemaan omasta lääkkeestään ja tulevaisuudessa ottamaan vastuuta omasta hoidostaan.

Edellisen kokonaisuuden keskusteluissa esiin nousseet lasten omat kokemukset ovat hyvä lähtökohta lääkkeiden käytön perusasioiden käsittelemiseen. Keskustelua voi jatkaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Millaisia asioita omasta lääkkeestä tulisi tietää? Mitä asioita lapset kysyisivät lääkkeestään esimerkiksi apteekissa? Mitä asioita lapset ovat vanhempiensa kanssa tarkistaneet ennen lääkkeen käyttöä?

Keskustelun herättämiseksi voidaan näytellä yhdessä Apteekissa käynti -roolileikkiä.

Muistilistan avulla voidaan käydä läpi millaisia vaiheita lääkkeen käyttöön liittyy.

Mistä saa lääkkeisiin liittyvää tietoa? Lasten kanssa kannattaa tutustua pakkaukseen; mistä voi tarkastaa esimerkiksi lääkkeen käyttötarkoituksen tai annoksen? Lasten on hyvä tietää, että jokaisesta lääkepakkauksesta löytyy paljon tietoa sisältävä pakkausseloste. Lapsia kannattaa kannustaa ottamaan selvää asioista aktiivisesti, esimerkiksi apteekissa tai lääkärin vastaanotolla. Apteekkiin voi aina myös soittaa.

Lääkepakkaukseen voidaan tutustua Lääkepakkaukseen tutustuminen -tehtävän avulla.

Edellä mainittu Apteekissa käynti -roolileikki sopii myös kannustamaan lapsia kysymään apteekissa lääkkeestään. Roolileikin voi muuttaa myös lääkärin vastaanotolla tapahtuvaksi.

Yksi mahdollisuus on myös käydä oikeassa apteekissa tai pyytää apteekista vierailijaa oppitunnille. Paikallisesta apteekista voi kysyä heidän mahdollisuuttaan osallistua lääkekasvatukseen.

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta "Miten käytät lääkettäsi oikein?"

Katso sieltä kohdista:

  • Lääkkeiden oikeanlainen käyttö, jossa kerrotaan millaisia asioita on hyvä tietää lääkkeestään, jotta osaa käyttää lääkettään oikein.
  • Mistä saa tietoa lääkkeistä?, jossa kuvataan tärkeimmät lääkkeisiin liittyvät tiedonlähteet.


Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”