Lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita

Lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia ymmärtämään, että toisen ihmisen lääkkeitä ei pidä käyttää, eikä löydettyjä tai jonkun tarjoamia lääkkeitä pidä ottaa. Tavoitteena on myös oppia toimintatapoja erilaisissa vaaratilanteissa.

Lääkkeiden oikean käytön lisäksi on hyvä oppia, että oma lääke ei välttämättä olekaan sopiva toiselle, eikä kaverin tai aikuisen lääke välttämättä sovi itselle. Aikuisten lääkkeet eivät sovi lapsille, sillä lapsen elimistön kyky käsitellä vieraita aineita ei ole vielä täysin kehittynyt. Reseptilääkkeiden annostukset on yleensä määritelty yksilöllisesti sairauden tilanteen, iän ja joskus painon mukaan.

Toisen ihmisen lääkkeitä ei kannata muutenkaan käsitellä. Esimerkiksi mummo voi joutua vaaraan, mikäli ei löydä lääkkeitään rintakivun yllättäessä.

Mummon lääkkeet -tarina konkretisoi asiaa.

Miten toimia, jos joku tarjoaa lääkettä tai jos löytää maasta ruiskun, neulan tai lääkkeen? Toimintatapoja voidaan harjoitella Ruiskun löytäminen -roolileikin avulla.

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".

Katso sieltä kohdasta:

  • Lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita, jossa kuvataan erilaisia lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita ja toimintatapoja niihin jouduttaessa.

Taustatietoa löytyy myös materiaalipankin toisesta pdf-tiedostosta "Mikä on lääke?".

Katso sieltä kohdasta:

  • Miksi aikuisten lääkkeet eivät sovi lapsille, jossa kerrotaan lapsen ja aikuisen elimistön toiminnan eroista.