Mitä lääkkeet tekevät?

Mitä lääkkeet tekevät?

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia, että lääkkeet ovat osa sairauksien hoitoa ja että niitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Lääkkeillä voidaan parantaa tai ehkäistä sairauksia tai lievittää niiden oireita.

Oppilaiden omien kokemusten kautta päästään käsittelemään lääkkeiden erilaisia käyttötarkoituksia (ehkäistä, lievittää, parantaa). Lasten rokotuskokemukset ovat hyvä lähtökohta lääkkeiden ehkäisevän käyttötarkoituksen läpikäymiseen.

Keskustelua voi herättää laittamalla lapset piirtämään kokemuksistaan.

Lääkkeiden käyttötarkoituksia konkretisoi esimerkiksi Pikku-Nallen kipeä korva -tarina, johon lapset voivat osallistua peukkuja nostamalla. Käyttötarkoituksia voi konkretisoida myös kirjoittamalla taululle lasten tietämiä sairauksia ja pohtimalla, mitä lääkkeet niissä tekevät.

Keskustelua lääkkeiden ja kotikonstien merkityksestä sairauksien hoidossa voi herättää seuraavilla kysymyksillä: Mitä tauteja on hoidettu kotona kotikonstein tai apteekista ilman reseptiä saatavilla itsehoitolääkkeillä? Minkälaisia tauteja lapsilla on ollut, joiden takia on menty lääkäriin?

Lasten esiin nostamat kokemukset erilaisista sairauksista ja lääkkeistä kannattaa kirjoittaa ylös seuraavia opetuskertoja varten.

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta "Mikä on lääke?".

Katso sieltä kohdista:

  • Lääke, jossa annetaan esimerkkejä sairauksia parantavista, oireita lievittävistä ja sairauksia ehkäisevistä lääkkeistä.
  • Itsehoitolääkkeet, jossa annetaan esimerkkejä tilanteista, jolloin itsehoitolääkkeitä voi käyttää.
  • Reseptilääkkeet, jossa kuvataan milloin reseptilääkkeitä tarvitaan.

Sama taustatieto löytyy myös tiivistettynä sivulta "Mikä on lääke?"

Flunssa-sivulla kuvataan millä tavoin flunssaa voi hoitaa kotikonstein, milloin voi käyttää itsehoitolääkkeitä ja milloin olisi syytä mennä lääkäriin.