Opiskelukokonaisuudet

Opiskelukokonaisuudet

Tästä osiosta löytyvät opiskelukokonaisuudet 1.–2.-luokkalaisille soveltuvista lääkkeisiin liittyvistä aiheista. Opiskelukokonaisuuksien tavoitteena on liittää lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyviä teemoja laajempiin kokonaisuuksiin.

1.–2.-luokkalaisten opiskelukokonaisuudet koostuvat kolmesta osasta:

Tavoitteena on luoda pohjaa lääkkeiden oikean käytön ymmärtämiselle.