Apteekissa käynti -roolileikki

Apteekissa käynti -roolileikki

Suositellaan 1.–2.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia hahmottamaan perusasiat, jotka omasta lääkkeestä on hyvä tietää, jotta osaa käyttää lääkettä oikein, sekä luoda pohjaa sille, että lapset oppisivat vähitellen olemaan aktiivisia ja keskustelemaan apteekissa omasta lääkkeestään.

Tehtävän kulku

Vaihe 1. Keskustellaan yhdessä, minkälaisia kysymyksiä apteekissa voi ja on hyvä kysyä omasta lääkkeestään. Kysymykset voidaan koota taululle tai kalvolle kakkosvaihetta varten.

Tärkeitä kysymyksiä ovat:

  • Mihin vaivaan lääke on tarkoitettu?
  • Kuinka paljon ja kuinka usein käytän lääkettäni?
  • Millä tavoin otan lääkettäni?
  • Kuinka kauan käytän lääkettäni?

Vaihe 2. Opettaja ottaa farmaseutin roolin. Tehtävän kuluessa farmaseutti ojentaa kullekin lapselle tai parille lääkepakkauksen, minkä jälkeen lapset esittävät kysymyksiä lääkkeestään. Kysymykset ovat samoja, joita mietittiin yhdessä tehtävän ykkösvaiheessa. Opettajaa varten löytyvät valmiit vastaukset näihin kysymyksiin kolmesta esimerkkilääkkeestä, Kipukuriin, Nuhapois ja Silmix. Lääkepakkauksena voi käyttää mitä vain pahvikoteloa tai muuta esinettä. Tehtävässä voi käyttää myös aitoja, kotoa löytyviä lääkepakkauksia, jolloin vastaukset kysymyksiin on etsittävä kunkin lääkkeen pakkauksesta ja pakkausselosteesta.

Tulosta vastaukset esimerkkilääkkeistä Kipukuriin, Nuhapois ja Silmix.

Jos tarvitset lisätietoja, tulosta esimerkkipakkausselosteet (pdf). (Huom! tiedosto sisältää kahdeksan esimerkkipakkausselostetta)