Lääkkeen käytön muistilista

Lääkkeen käytön muistilista

Suositellaan 1.–9.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdista Lääkkeiden oikeanlainen käyttö sekä Lääkkeiden säilyttäminen.

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, millaisia vaiheita lääkkeen ottamiseen liittyy.

Tehtävän kulku

Käydään Lääkkeen käytön muistilista yhdessä läpi. Esimerkkipakkauksesta ja -pakkausselosteesta voi etsiä muistilistassa kysyttyjä asioita. Muistilistan käsittelyn laajuus riippuu lasten iästä.1.–2.-luokkalaisten kanssa voidaan käydä läpi lääkkeen oton eri vaiheet. Luokkaan voi tuoda lääkekaapin, joitakin lääkepakkauksia ja mittamukeja tai -ruiskuja. Näiden avulla lapset voivat itse käydä vaiheet läpi ja harjoitella esimerkiksi vedellä antibioottimikstuuran annoksen mittaamista.Isompien lasten kanssa muistilistan voi käydä läpi yksityiskohtaisemmin keskustellen myös asioista, jotka on merkitty listaan ranskalaisin viivoin. Heidän kanssaan muistilistaa voi käyttää myös tukena tai johdantona muihin tehtäviin. Lapset voivat käydä muistilistan läpi esimerkiksi ennen Apteekissa käynti -roolipeliä, jolloin heidän on helpompi löytää kysymyksiä apteekissa käyntiä varten.Tulosta Lääkkeen käytön muistilista (pdf).

Tulosta Esimerkkilääkepakkaus (pdf) ja esimerkkipakkausselosteet (pdf).