Pikku-Nallen kipeä korva -tarina

Pikku-Nallen kipeä korva -tarina

Suositellaan 1.–2.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdasta Lääke. Lisätietoja korvatulehduksesta löytyy sivulta Korvatulehdus.

Tietoa lääkkeistä löytyy myös tiivistettynä sivulta ”Mikä on lääke?”

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, että lääkkeet voivat parantaa ja ehkäistä sairauksia sekä lievittää niiden oireita. Lisäksi tavoitteena on oppia, että antibioottikuurit pitää syödä loppuun, jotta hoidettava sairaus varmasti paranee.

Tehtävän kulku

Vaihe 1. Opettaja lukee tarinaa ja pysähtyy merkittyihin paikkoihin. Taukojen aikana oppilaat nostavat peukun pystyyn tai laskevat sen alas sen mukaan, toimitaanko tarinassa oikein vai väärin. Sen jälkeen opettaja näyttää omalla peukalollaan oikean vastauksen.Vaihe 2. Mietitään, mitä muuta lääke voi tehdä kuin lievittää oireita ja parantaa sairauksia? Lääkkeet voivat lisäksi ennaltaehkäistä sairauksia. Keskustelua jatketaan lasten omien kokemusten kautta: mihin sairauksiin lapset ovat käyttäneet lääkkeitä? Onko lääke lievittänyt oiretta, parantanut sairauden vai ennaltaehkäissyt sairautta?Tulosta tarina Pikku-Nallen kipeä korva (pdf)

Tulosta esimerkit ehkäisevistä, lievittävistä ja parantavista lääkkeistä (pdf)