Opiskelukokonaisuudet

Opiskelukokonaisuudet

Tästä osiosta löytyvät opiskelukokonaisuudet 3.–6.-luokkalaisille soveltuvista lääkkeisiin liittyvistä aiheista. Opiskelukokonaisuuksien tavoitteena on liittää lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyviä teemoja laajempiin kokonaisuuksiin.

3.–6.-luokkalaisten opiskelukokonaisuudet koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

Tavoitteena on oppia lääkkeiden käytön perussääntöjä.