Korvatulehduksen hoito

Korvatulehduksen hoito

Tämä opiskelukokonaisuus pohjautuu SSI-opetuksen (socio scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppilaiden oppimista tuetaan linkittämällä oppisisällöt oppilaan arkielämään sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Opiskelukokonaisuudet rakentuvat kolmivaiheisiksi: lähtötilanne- eli skenaariovaihe, tutkimus- tai ongelmanratkaisuvaihe ja päätöksentekovaihe.Lisätietoja SSI-opetuksesta lääkekasvatuksessa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2013.

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan korvatulehduksen yleisimpiä oireita ja arvioimaan, milloin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Tavoitteena on myös oppia itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella.

Tehtävän kulku

Vaihe 1: Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille tulostettavan tehtävälomakkeen alusta ”Mikä avuksi Annen kipeään korvaan?” -tarinan ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.Vaihe 2: Tutkimusvaihe

Oppilaat etsivät ryhmissä vastauksia edellä pohtimiinsa kysymyksiin opettajan jakaman materiaalin pohjalta. Materiaalina opettaja jakaa lääkekasvatussivuilta löytyvät Korvatulehdus-sivun sekä materiaalipankin pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?” kohdan Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Ryhmät esittävät perustellun vastauksensa ja niistä keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa.

Materiaalit

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)

Kipupois-lääkkeen pakkausseloste (pdf)

Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)

Arviointiasteikko (pdf)

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”.

Katso sieltä kohdasta:

  • Lääkkeiden oikeanlainen käyttö

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Lisätietoa

Korvatulehdus-sivulla kuvataan millä tavoin korvakipua voi hoitaa ja että korvatulehdus on sairaus, jonka takia on syytä käydä lääkärissä.