Lääkkeiden oikeanlainen käyttö

Lääkkeiden oikeanlainen käyttö

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia perusasiat, jotka pitäisi tietää lääkityksestään, sekä oppia tuntemaan luotettavia tiedonlähteitä, joista voi tarvittaessa etsiä tietoa lääkkeestään.Millaisia asioita omasta lääkkeestä tulisi tietää? Mitä asioita lapset ovat vanhempiensa kanssa tarkistaneet ennen lääkkeen käyttöä? Olennaiset asiat ovat: sopiiko lääke lapsille, sopiiko lääke lapsen oireeseen tai sairauteen, kuinka paljon lääkettä otetaan sekä millä tavalla lääke otetaan.

 • Muistilistan avulla voidaan käydä läpi millaisia vaiheita lääkkeen käyttöön liittyy.
 • Kertaustehtäviksi aiheeseen 5.–6.-luokkalaisille sopivat Lääkkeiden oikea käyttö -ristikko sekä Lääkkeiden oikea käyttö -visa.
 • Lääkepakkaukseen tutustumisen kautta lääkkeiden oikean käytön perusasiat saadaan konkretisoitua. Millaisia ohjeita lapsilla on ollut lääkkeissään? Kuinka lapset ottaisivat lääkettä ohjeella 1 tabletti 3 kertaa päivässä? Kuinka lapsi noudattaisi ohjetta runsaan nesteen kera?
 • Itsehoitolääkkeiden pakkauksista voi yhdessä lasten kanssa tutkia, sopiiko lääke kaikille ja millainen annos on sopiva lapsille. Keskustelun voi aloittaa tutkimalla esimerkkilääkepakkausta (pdf). Kotoa voi tuoda myös aitoja lääkepakkauksia konkretisoimaan ohjeiden tarkistamisen merkitystä.
 • Käyttöohjeiden tulkitsemistehtävän avulla voidaan opetella, mitä erilaiset käyttöohjeet tarkoittavat käytännössä.
 • Mistä saa lääkkeisiin liittyvää tietoa? Lasten on hyvä tietää, että jokaisesta lääkepakkauksesta ja sen sisällä olevasta pakkausselosteesta löytyy paljon tietoa. Lapsia kannattaa kannustaa ottamaan selvää asioista aktiivisesti, esimerkiksi apteekissa tai lääkärin vastaanotolla. Terveyskeskukseen tai apteekkiin voi aina myös soittaa.
 • Lääkepakkaus tiedonlähteenä -tehtävän aikana lapset oppivat itse etsimään tärkeitä tietoja pakkauksesta ja pakkausselosteesta.
 • 5.–6.-luokkalaisille on pakkausselosteesta lisäksi erillinen Pakkausseloste-ryhmätyö. Sen yhteydessä käsitellään myös haittavaikutusten yleisyyttä.
 • Päänsärky-ryhmätyössä pohditaan, mitä asioita on hyvä tietää lääkkeestään, jotta osaa käyttää sitä oikein ja etsitään tiedot pakkausselosteesta.
 • Apteekissa käynti -roolipelin avulla kannustetaan lapsia kysymään apteekissa lääkkeestään. Roolipelin voi muuttaa myös lääkärin vastaanotolla tapahtuvaksi. Mikäli oppilaat toimivat roolipelissä itse farmaseutteina, tehtävän avulla tutustutaan myös pakkausselosteista löytyvään tietoon.
 • Yksi mahdollisuus on myös käydä oikeassa apteekissa tai pyytää apteekista vierailijaa oppitunnille. Paikallisesta apteekista voi kysyä heidän mahdollisuuttaan osallistua lääkekasvatukseen.

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”.

Katso sieltä kohdista:

 • Lääkkeiden oikea käyttö, jossa kerrotaan millaisia asioita on hyvä tietää lääkkeestään, jotta osaa käyttää sitä oikein.
 • Mistä saa tietoa lääkkeistä?, jossa kuvataan tärkeimmät lääkkeisiin liittyvät tiedonlähteet.

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”