Mitä lääkkeet tekevät?

Mitä lääkkeet tekevät?

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia, että lääkkeet ovat osa sairauksien hoitoa ja että niitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Lääkkeillä voidaan parantaa tai ehkäistä sairauksia tai lievittää niiden oireita. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään reseptilääkkeiden ja ilman reseptiä saatavien itsehoitolääkkeiden ero.

Oppilaiden omien kokemusten kautta päästään käsittelemään lääkkeiden erilaisia käyttötarkoituksia (ehkäistä, lievittää, parantaa).

Käyttötarkoituksia voi konkretisoida kirjoittamalla taululle lasten tietämiä sairauksia ja pohtimalla, mitä lääkkeet niissä tekevät.

3.–4.-luokkalaisten kanssa keskustelua voidaan herättää myös Veijon kipeä korva -tarinalla, jossa kuvataan lääkkeiden erilaisia käyttötarkoituksia.

Lasten omat kokemukset ovat hyvä pohja myös keskustelulle lääkkeiden ja kotikonstien merkityksestä sairauksien hoidossa. Mitä tauteja on hoidettu kotona kotikonstein tai apteekista ilman reseptiä saatavilla itsehoitolääkkeillä? Minkälaisten tautien vuoksi on menty lääkäriin?

Kotikonstien ja itsehoitolääkkeiden merkitystä flunssan hoidossa voidaan käsitellä Flunssan oireiden itsehoito -ryhmätyön avulla.

5.–6.-luokkalaisille sopivassa Päänsärky-ryhmätyössä pohditaan pääsäryn syitä ja mahdollisia kotikonsteja. Tehtävän aikana keskustellaan myös, milloin on syytä mennä lääkäriin.

5.–6.-luokkalaisille sopivassa Sairausvisassa pohditaan, mitkä ovat sellaisia sairauksia, joiden takia on syytä mennä lääkäriin.

Resepti- ja itsehoitolääkkeiden eroja käsitellessä tärkeää on tuoda esille, että itsehoitolääkkeetkin ovat tehokkaita lääkkeitä ja niitä täytyy käyttää ohjeiden mukaisesti.

5.–6.-luokkalaisille voidaan käyttää Resepti ja itsehoitolääkkeiden väliset erot -testiä.

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pfd-tiedostosta "Mikä on lääke?".

Katso sieltä kohdista:

  • Lääke, jossa annetaan esimerkkejä sairauksia parantavista, oireita lievittävistä ja sairauksia ehkäisevistä lääkkeistä.
  • Itsehoitolääkkeet, jossa annetaan esimerkkejä tilanteista, jolloin itsehoitolääkkeitä voi käyttää.
  • Reseptilääkkeet, jossa kuvataan milloin reseptilääkkeitä tarvitaan.
  • Lääkkeiden haittavaikutukset, jossa kerrotaan mistä haittavaikutukset johtuvat ja miten niitä voi pyrkiä välttämään.

Sama taustatieto löytyy myös tiivistettynä sivulta ”Mikä on lääke?"

Lisätietoa

Flunssa-sivulla kuvataan, millä tavoin flunssaa voi hoitaa kotikonstein, milloin voi käyttää itsehoitolääkkeitä ja milloin olisi syytä mennä lääkäriin.

Korvatulehdus on esimerkki sairaudesta, jonka takia on aina syytä käydä lääkärissä.

Astma on esimerkki pitkäaikaissairaudesta, johon parantavaa lääkitystä ei ole, mutta joka saadaan oikealla lääkityksellä pidettyä oireettomana.