Alkoholi ja lääkkeet -keskustelu

Suositellaan 7.–9.-luokkalaisille.
Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdasta Alkoholi + lääke.

 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, että aina pitää tarkistaa, voiko lääkityksen aikana käyttää alkoholia.

 

Tehtävän kulku

Oppilaat lukevat tehtävään liittyvän tarinan, minkä jälkeen keskustellaan alkoholiin ja lääkkeiden yhteiskäyttöön liittyvistä asioista. Oppilaat voivat itse käydä lukemassa taustatietoa materiaalipankin pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?” kohdasta Alkoholi + lääke.

Tulosta tarina Syyskauden päättäjäiset (pdf).

  • Tarinassa esitetyn metronidatsoli-lääkkeen pakkausselosteen voi tarvittaessa tulostaa Fimean lääkehausta.
  • Keskusteluun voidaan ottaa mukaan myös lääkkeiden ja alkoholin tahallinen sekakäyttö, josta löytyy tietoa materiaalipankin pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?” kohdasta Lääkkeiden väärinkäyttö.
  • Aiheeseen sopiva tehtäväidea on Alkoholi ja lääkkeet -roolipeli.

 

Lisätietoa:

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehaulla.