Apteekissa käynti -roolipeli

Apteekissa käynti -roolipeli

Suositellaan 3.–9.-luokkalaisille.
 

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdista Lääkkeiden oikeanlainen käyttö ja Pakkausseloste.

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, millaisia asioita omasta lääkkeestä on hyvä tietää, jotta osaa käyttää lääkettä oikein, sekä oppia etsimään nämä asiat pakkausselosteesta. Tehtävän tavoitteena on myös kannustaa lapsia keskustelemaan omasta lääkkeestään apteekissa.

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Pohditaan yhdessä, minkälaisia asioita apteekissa voi ja on hyvä kysyä omasta lääkkeestään. Kysymykset voidaan koota taululle tai kalvolle tehtävän kakkosvaihetta varten.Tärkeitä kysymyksiä ovat:

  • Mihin vaivaan lääkkeeni on tarkoitettu?
  • Kuinka lääkkeeni vaikuttaa?
  • Kuinka paljon ja kuinka usein käytän lääkettäni?
  • Millä tavoin otan lääkkeeni?
  • Kuinka kauan käytän lääkettäni?
  • Voiko lääkkeestäni tulla haittavaikutuksia?
  • Minne otan yhteyttä, jos tulee ongelmia?

Vaihe 2.

Opettaja ottaa farmaseutin roolin ja oppilaat ovat asiakkaina. Yläkouluikäiset voivat myös itse toimia farmaseutteina. Silloin he etsivät vastaukset kysymyksiin esimerkkipakkausselosteista ennen roolipelin aloittamista. Tehtävän aikana farmaseutti toimittaa lääkkeen ja asiakas esittää kysymyksiä siitä.

Materiaalit

Opettajaa varten löytyvät valmiit vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin neljästä esimerkkilääkkeestä Kipupois, Aivastux, Kipukuriin ja Nuhapois.

Tulosta vastaukset esimerkkilääkkeistä Kipupois, Aivastux, Kipukuriin ja Nuhapois (pdf).

Jos tarvitset lisätietoja, tulosta esimerkkipakkausselosteet (pdf). (Huom! tiedosto sisältää kahdeksan esimerkkipakkausselostetta)