Käyttöohjeiden tulkitseminen

Käyttöohjeiden tulkitsemistehtävä

Suositellaan 3.–6.-luokkalaisille.
 

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia tulkitsemaan lääkkeiden käyttöohjeita.

Tehtävän kulku

Vaihtoehto 1. Oppilaille jaetaan tehtävämoniste, jossa on erilaisia lääkkeiden käyttöohjeita ja niiden tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Oppilaat täyttävät tehtävämonisteen ensin yksin, ryhmissä tai pareittain. Jokainen voi täyttää kaikki käyttöohjeet tai ohjeet voidaan jakaa ryhmien kesken. Lopuksi käyttöohjeet käydään yhdessä läpi.

Vaihtoehto 2. Opettaja poimii käyttöohjeista muutaman esimerkin. Ohjeita käydään läpi pienissä ryhmissä keskustellen.Tulosta tehtävä Kuinka käyttäisin? (pdf)

Tulosta käyttöohjeiden oikeat tulkinnat (pdf)