Lääkekaapin tarkastus

Lääkekaapin tarkastus

Suositellaan 3.–6.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdista Lääkkeiden säilyttäminen ja Lääkkeiden hävittäminen.

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia tarkistamaan, onko lääke käyttökelpoinen, etsimään lääkekaapista vanhentuneet ja väärin säilytetyt lääkkeet ja viemään ne apteekkiin.

Tehtävän kulku

Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin. Ryhmissä tutkitaan, miten lääkepakkauksiin on merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä ja minkälaisia säilytysohjeita löytyy pakkauksesta ja pakkausselosteesta. Opettaja voi tuoda malliksi itsehoitolääkkeiden lääkepakkauksia tai tulostaa esimerkkilääkepakkauksen ja -pakkausselosteen. Tämän jälkeen annetaan kotitehtäväksi lääkekaapin tarkastaminen kotona ja vanhentuneiden lääkkeiden palauttaminen apteekkiin.Lasten iän mukaan tehtävä voidaan antaa itsenäisesti tai yhdessä vanhempien kanssa tehtäväksi.Tulosta kirje lasten vanhemmille (pdf)

Tulosta esimerkkilääkepakkaus ja pakkausseloste Aivastux (pdf)