Lääkkeiden oikeanlainen käyttö

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia perusasiat, jotka lääkityksestään pitää tietää.

Mitä on tärkeää tietää omasta lääkkeestä? Lääkkeiden oikeaan käyttöön liittyy monia asioita, mm. oikea määrä, oikea ajoitus, oikea ottotapa ja oikea kesto. Yläkouluvaiheessa nuorilla tulisi olla hyvä käsitys siitä, mitä lääkkeiden oikeaan käyttöön kokonaisuutena liittyy. Lääkkeiden oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön opettaminen on perusta järkeväksi lääkkeen käyttäjäksi kasvamiselle ja antaa myös pohjan käsittää, miksi lääkkeitä ei kannata käyttää päihtymistarkoituksessa.

 

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta "Lääkkeiden oikeanlainen käyttö", jossa kerrotaan, millaisia asioita pitää tietää lääkkeestään, jotta osaa käyttää lääkettään oikein.

Tietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löytyy myös sivulta ”Käytätkö lääkettäsi oikein?”

Taustatietoa löytyy myös materiaalipankin toisesta pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”.
Katso sieltä kohdista:

  • Lääkkeen vahvuus, jossa kuvataan, miksi lääkkeestä on useita eri vahvuuksia ja mikä eri vahvuuksien merkitys on.
  • Alkuperäislääke ja rinnakkaislääke, jossa kerrotaan, mitä alkuperäislääke ja rinnakkaislääke ovat ja että samaa vaikuttavaa ainetta sisältävinä niillä saavutetaan vastaava lääkeainepitoisuus elimistössä eli ne ovat biologisesti samanarvoisia.