Lääkkeiden virheellinen käyttö

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia, että lääkkeiden virheellinen käyttö on monitahoinen asia. Virheitä lääkkeiden käytössä tapahtuu usein vahingossa. Lääkkeitä voidaan käyttää myös tahallisesti väärin.

Minkälaisia virheitä lääkkeiden käytössä voi tapahtua? Virheet lääkkeiden käytössä ovat yleisiä. On arvioitu, että vain 1/3 kaikista lääkityksistä toteutuisi tarkoituksenmukaisella tavalla. Seurauksena esimerkiksi alikäytöstä voi olla, että lääke ei auta. Ylikäytön seurauksena voi puolestaan olla haittavaikutuksia, jopa myrkytys. Aiheen läpikäyminen korostaa ohjeiden selvittämisen ja niiden noudattamisen tärkeyttä ja ehkäisee myöhempiä lääkkeiden väärinkäyttökokeiluja.

Valitettavasti jotkut nuoret voivat kokeilla lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Yleisintä on lääkkeiden sekakäyttö yhdessä alkoholin kanssa. Nuorilla saattaa olla täysin vääriä käsityksiä lääkkeiden vaikutuksista yhdessä alkoholin kanssa.

Alkoholi ja lääkkeet -roolipeli konkretisoi alkoholin ja kipulääkkeiden sekakäyttöön liittyviä vaaroja.

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”.

Katso sieltä kohdista:

  • Lääkkeiden virheellinen käyttö, jossa kerrotaan, minkälaisia virheitä lääkkeiden käytössä voi tapahtua ja millaisia seurauksia niistä voi olla.
  • Lääkkeiden sekakäyttö alkoholin kanssa, jossa kerrotaan mitä sekakäyttö tarkoittaa ja mitä seurauksia siitä voi tulla.
  • Itsehoitolääkkeet sekakäytössä, jossa kuvataan, mitä ilman reseptiä saatavia lääkkeitä nuoret yleisesti kokeilevat yhdessä alkoholin kanssa ja millaisia seurauksia yhteiskäytöstä voi tulla.