Mitä lääkkeet tekevät?

 

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia, että lääkkeet ovat osa sairauksien hoitoa ja että niitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Lääkkeillä voidaan parantaa tai ehkäistä sairauksia tai lievittää niiden oireita. Kokonaisuuden tavoitteena on myös, että oppilas ymmärtää reseptilääkkeiden ja ilman reseptiä saatavien itsehoitolääkkeiden välisen eron, sekä lääkkeiden ja lääkkeitä muistuttavien tuotteiden, kuten ravintolisien, eron.

Oppilaiden omien kokemusten kautta päästään käsittelemään lääkkeiden erilaisia käyttötarkoituksia (ehkäistä, lievittää, parantaa).

Käyttötarkoituksia voi konkretisoida kirjoittamalla taululle nuorten tietämiä sairauksia ja pohtimalla, mitä lääkkeet niissä tekevät. Nuorten omat kokemukset ovat hyvä pohja myös keskustelulle lääkkeiden ja kotikonstien merkityksestä sairauksien hoidossa. Mitä tauteja on hoidettu kotona kotikonstein tai apteekista ilman reseptiä saatavilla itsehoitolääkkeillä? Minkälaisten tautien vuoksi on menty lääkäriin?

 • Päänsärky-ryhmätyön avulla voi miettiä, milloin päänsärky kannattaa hoitaa kotikonstein ja milloin voi ottaa itsehoitolääkettä. Tehtävän aikana keskustellaan myös syistä, joiden vuoksi on syytä mennä lääkäriin.
 • Kotikonstien ja itsehoitolääkkeiden merkitystä flunssan hoidossa voidaan käsitellä Flunssan oireiden itsehoito -ryhmätyön avulla.
 • Sairausvisan avulla konkretisoituu, mitkä sairaudet vaativat lääkärin arviointia ja mitä voi hoitaa itse.
 • Resepti- ja itsehoitolääkkeiden eroja käsiteltäessä on tärkeää tulla esille, että itsehoitolääkkeetkin ovat tehokkaita lääkkeitä ja niitä täytyy käyttää ohjeiden mukaisesti.
 • Resepti- ja itsehoitolääkkeiden erojen käsittelyn apuna voi käyttää Resepti- ja itsehoitolääkkeiden erot -testiä.
 • Miten lääkkeet eroavat rohdosvalmisteista, ravintolisistä tai homeopaattisista ja antroposofisista valmisteista? Oppilaiden on hyvä tietää, että lääkkeiltä vaaditaan tehon ja turvallisuuden osoittamista monivaiheisin tutkimuksin. Muiden valmisteiden vaatimukset vaihtelevat.
 • Valmisteiden erojen käsittelyn apuna voi käyttää Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testiä.
 • Lääkemainos vs. humpuukimainos -tehtävä konkretisoi lääkkeitä koskevien säädösten ja valvonnan tarkkuutta.

 

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista:

 • Lääke, jossa annetaan esimerkkejä sairauksia parantavista, oireita lievittävistä ja sairauksia ehkäisevistä lääkkeistä.
 • Itsehoitolääkkeet, jossa annetaan esimerkkejä tilanteista, jolloin itsehoitolääkkeitä voi käyttää.
 • Reseptilääkkeet, jossa kuvataan milloin reseptilääkkeitä tarvitaan.
 • Lääkkeiden haittavaikutukset, jossa kerrotaan mistä haittavaikutukset johtuvat ja miten niitä voi pyrkiä välttämään.
 • Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät, jossa kerrotaan mitä nämä valmisteet ovat ja mitä vaatimuksia niiden tehon ja turvallisuuden osoittamiseksi vaaditaan.
 • Lääkkeen elinkaari, jossa kuvataan lääkkeen tuotekehitys molekyylistä valmiiksi lääkevalmisteeksi.

Tietoa resepti- ja itsehoitolääkkeistä ja lääkkeiden haittavaikutuksista löytyy myös tiivistettynä sivulta ”Mikä on lääke?”

 

Lisätietoa

Flunssa-sivulla kerrotaan, millä tavoin flunssaa voi hoitaa kotikonstein, milloin voi käyttää itsehoitolääkkeitä ja milloin olisi syytä mennä lääkäriin.
Korvatulehdus on esimerkki sairaudesta, jonka takia on aina syytä käydä lääkärissä.
Astma on esimerkki pitkäaikaissairaudesta, johon parantavaa lääkitystä ei ole, mutta joka saadaan oikealla lääkityksellä pidettyä oireettomana.
Päänsärky-sivulla kuvataan lihasjännityspäänsäryn oireita ja hoitokeinoja sekä kerrotaan, milloin päänsäryn takia kannattaa mennä lääkäriin.