Tiedonlähteet ja niiden luotettavuuden arviointi

Oppimistavoite

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on oppia lääkkeisiin liittyvät tiedonlähteet. Lisäksi tavoitteena on oppia arvioimaan eri lähteistä, erityisesti Internetistä, löytyvän tiedon luotettavuutta.

Mistä saa lääkkeisiin liittyvää tietoa? Nuorten kanssa on hyvä käydä läpi lääkkeisiin liittyvät tiedonlähteet: pakkaus, pakkausseloste, terveydenhuoltohenkilöstö, oppaat ja Internet. Lääkepakkauksesta ja sen sisällä olevasta pakkausselosteesta löytyy paljon tietoa. Nuoria kannattaa kannustaa ottamaan selvää asioista aktiivisesti, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai apteekissa. Terveyskeskukseen tai apteekkiin voi aina myös soittaa.

  • Lääkepakkaus tiedonlähteenä -tehtävän aikana nuoret oppivat itse etsimään tärkeitä tietoja pakkauksesta ja pakkausselosteesta.
  • Pakkausselosteista on lisäksi erillinen Pakkausseloste-ryhmätyö.
  • Päänsärky-ryhmätyön avulla voi käydä läpi, mitä asioita pitää tarkistaa pakkausselosteesta ennen lääkkeen käyttämistä.
  • Apteekissa käynti -roolipelin avulla kannustetaan nuoria kysymään apteekissa lääkkeestään. Roolipelin voi muuttaa myös lääkärin vastaanotolla tapahtuvaksi.
  • Yksi mahdollisuus on myös käydä oikeassa apteekissa tai pyytää apteekista vierailijaa oppitunnille. Paikallisesta apteekista voi kysyä heidän mahdollisuuttaan osallistua lääkekasvatukseen.
  • Ovatko kaikki tiedonlähteet yhtä luotettavia? Mitkä ovat luotettavan tiedonlähteen tunnusmerkit? Internetistä löytyvän tiedon luotettavuutta voi arvioida KATSE-tarkistuslistan avulla
  • Internet-tiedonhakutehtävän avulla luotettavuuden arviointia pääsee kokeilemaan käytännössä.
  • Lääkemainos vs. humpuukimainos -tehtävän avulla voidaan arvioida lääke- ja luontaistuotemainoksissa esitettyjen tietojen luotettavuutta. Tehtävän voi liittää useaan eri oppiaineeseen, kuten kuvataiteeseen ja äidinkieleen.

 

Taustatietoa

Opiskelukokonaisuuteen liittyvää taustatietoa löytyy materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”.
Katso sieltä kohdista:

  • Mistä saa tietoa lääkkeistä?, jossa kuvataan tärkeimmät lääkkeisiin liittyvät tiedonlähteet.
  • Internet, jossa kuvataan Internetiä lääketiedon lähteenä ja annetaan ohjeita, kuinka sieltä löytyvän tiedon luotettavuutta voi arvioida.