Alkoholi ja lääkkeet -roolipeli

Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden väärinkäyttö.

 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia tuntemaan alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöön liittyviä vaaroja sekä keinoja vaaratilanteiden välttämiseksi.

 

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Jaetaan oppilaat ryhmiin. Ryhmässä luetaan jompikumpi lääkekokeiluun liittyvistä tarinoista, Kesäloman aloitusbileet tai Diskoilta. Tarinoissa on esimerkit yleisten kipulääkkeiden käytöstä yhdessä alkoholin kanssa. Esimerkkeihin on valittu kipulääkkeet, koska niitä on helppo saada. Lisäksi niiden humalaa lisäävistä vaikutuksista liikkuu virheellisiä tarinoita nuorten keskuudessa.

Vaihe 2.

Vaihtoehto 1. Tilanteesta tehdään näytelmä, jossa pyritään löytämään oikea toimintatapa.
Vaihtoehto 2. Oppilaat pohtivat asiaa ryhmissä ja kirjoittavat tarinalle lopun.

Vaihe 3

Keskustellaan yhdessä alkoholin ja kipulääkkeiden sekakäytöstä. Tärkeää on korostaa, että kipulääkkeiden käyttö yhdessä alkoholin kanssa ei lisää humalatilaa. Sen sijaan haittavaikutusten ja jopa myrkytyksen riski kasvaa. Oppilaille voi tulostaa lyhyen tietoiskun aiheesta.

 

Materiaalit

Tulosta tarinat Kesäloman aloitusbileet ja Diskoilta (pdf)
Tulosta tietoisku kipulääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä (pdf)