Internet-tiedonhakutehtävä

 

Suositellaan 7.–9.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Internet.

 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia arvioimaan Internetistä löytyvän tiedon luotettavuutta.

 

Tehtävän kulku

Vaihe 1. Keskustellaan, millä periaatteilla internetsivujen luotettavuutta voi arvioida. Keskustelun pohjana voivat toimia KATSE-tarkistuslistan kysymykset, joiden avulla tiedon luotettavuutta voi arvioida.

Vaihe 2. Oppilaat etsivät tietoa lääkeaiheista Internetistä jollakin hakukoneella. Millaisia linkkejä löytyy? Sopivia hakusanoja ovat esimerkiksi "lääkkeiden oikea käyttö" ja "kipulääke". Tehtävä konkretisoi tiedon luotettavuuden arvioinnin vaikeutta, sillä selkeitä vastauksia esitettyihin kysymyksiin ei välttämättä sivuilta löydy. Tärkeintä on lisätä nuorten tietoisuutta siitä, että kaikkeen Internetistä löytyvään tietoon ei pidä luottaa, ja että pelkkä sivujen vetävä ulkonäkö ei ole tae tiedon luotettavuudesta.

Tulosta tehtävä Internet tiedonlähteenä (pdf).