Jälkiehkäisy-tehtävät

Jälkiehkäisy-väittely ja muita tehtäviä

Suositellaan 7.–9.-luokkalaisille.
 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia mitä jälkiehkäisy on.

 

Tehtävän kulku

Vaihtoehto 1. Oppilaista valitaan kaksi väittelyyn osallistuvaa ryhmää. Toinen ryhmä on jälkiehkäisytabletteja vastustava ja toinen jälkiehkäisytabletteja puolustava ryhmä. Väittelyn puheenjohtajaksi valitaan oppilas tai opettaja. Ennen väittelyä väittelijät tutustuvat listaan jälkiehkäisyn plussista ja miinuksista. Sama lista jaetaan myös muille oppilaille, jotka ovat yleisönä. Yleisönä olevat oppilaat seuraavat väittelyn aikana listaa ja arvioivat, miten väittelijät onnistuvat perustelemaan tablettien hyviä ja huonoja puolia. Väittelyssä voidaan ottaa kantaa myös siihen, milloin jälkiehkäisytablettien käyttö on hyväksyttävää, milloin ei. Väittelyn loputtua yleisö äänestää, kumpi joukkue voittaa väittelyn. Keskustelua voidaan tarvittaessa jatkaa väittelyn jälkeen.

Jälkiehkäisyvalmisteen (levonorgestreeli) pakkausselosteen voi tulostaa tarvittaessa Fimean lääkehausta.

Vaihtoehto 2. Kirjoitetaan pohdiskeleva aine. Ainekirjoituksen tukimateriaalina voidaan käyttää Jälkiehkäisy-sivulta löytyvää tietoa.

Vaihtoehto 3. Oppilaat lukevat tarinan tai tarinat Lyylistä ja Perasta. Tarinoiden pohjalta oppilaat tekevät näytelmiä. Näytelmien esittämisen jälkeen keskustellaan luokassa jälkiehkäisystä. Tukimateriaalina voidaan käyttää Jälkiehkäisy-sivulta löytyvää tietoa sekä listaa plussista ja miinuksista. Tarinat sopivat myös lähtökohdaksi ainekirjoitustunnille.

 

Materiaalit

Vaihtoehto 1: Tulosta lista plussista ja miinuksista (pdf).
Vaihtoehto 2: Tulosta ainekirjoituksen aiheet (pdf).
Vaihtoehto 3: Tulosta tarinat Lyylistä ja Perasta (pdf).

 

Lisätietoa:

Lisätietoja jälkiehkäisystä löytyy Jälkiehkäisy-sivulta.
Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehausta.