Lääkemainos vs. humpuukimainos

 

Suositellaan 7.–9.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Lääkevalmiste sekä Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät.

 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, mitä eroja on lääkkeellä ja ravintolisillä, sekä oppia arvioimaan ravintolisämainoksissa esitetyn tiedon luotettavuutta.

 

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Oppilaat tutustuvat asiaa käsitteleviin sivuston osioihin tai opettaja kertoo ravintolisien ja lääkkeiden eroista. Apuna keskustelussa voi käyttää valmista kalvoa tai oppilaat voivat tutustua "Onkohan tämä humpuukia?" -esitteeseen.

Vaihe 2.

Tehtävävaihtoehdot sopivat myös vaiheittain eteneviksi.

Vaihtoehto 1. Oppilaat ja opettaja tuovat tunnille lehdestä leikkaamansa lääkemainoksen tai mainoksen luontaistuotekaupan lehdestä. Mainoksista keskustellaan yhdessä. Minkälaisia mainoksia löytyi? Mitä tietoja niissä on? Mihin mainosten tiedot perustuvat? Minkälaisia lupauksia mainoksissa esitetään? Ovatko tiedot luotettavia?
Lääkkeiden mainonta on laissa tarkasti säädeltyä. Lääkemainoksissa esitetyt tiedot perustuvat myyntiluvan myöntämisen yhteydessä hyväksyttyyn lääkkeen valmisteyhteenvetoon. Lääkemainontaa valvoo sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea että lääketeollisuuden oma Lääkemarkkinoinnin valvontakunta. Ravintolisien mainontaan ei vastaavaa sääntelyä ole.

Vaihtoehto 2. Kuvataidetunnilla oppilaat suunnittelevat ja piirtävät lääke- ja/tai humpuukimainoksen.

Vaihtoehto 3. Oppilaat suunnittelevat televisioon humpuuki- tai lääkemainoksen, jonka he esittävät luokassa.

Vaihtoehto 4. Kirjoitetaan pohdiskeleva aine.

 

Materiaalit

Vaihe 1: Tulosta kalvolle taulukko lääkkeiden ja ravintolisien eroista (pdf)
Vaihe 2: Tulosta ainekirjoituksen otsikot (pdf)

 

Lisätietoa:

Lääkemarkkinoinnin valvonta Fimean verkkosivuilla.
Lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet Fimean verkkosivuilla.
Tietoa elintarvikkeiden markkinoinnista sekä "Onkohan tämä humpuukia?" -esite Eviran verkkosivuilla.
Lääketeollisuus ry:n verkkosivuilta löytyy lisätietoja lääketeollisuuden omaehtoisesta lääkemarkkinoinnin valvonnasta ja lääkemarkkinoinnin Eettiset ohjeet.