Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testi

Suositellaan 7.–9.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Lääkevalmiste, Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät ja Lääkeaine.

 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, miten lääkkeet eroavat ravintolisistä.

 

Tehtävän kulku

Tehtävävaihtoehdot sopivat myös vaiheittain eteneviksi. Keskustelua voidaan jatkaa lääkkeiden ja ravintolisien mainoksista, johon liittyvä tehtäväidea on Lääkemainos vs. humpuukimainos.

Vaihtoehto 1. Oppilaat ryhmittyvät seisomaan keskelle luokkaa. Opettaja esittää väittämiä lääkkeistä ja ravintolisistä. Oppilaat valitsevat kantansa ja siirtyvät joko luokan oikeaan laitaan, vasempaan laitaan tai jäävät keskelle riippuen siitä, mitä mieltä he väittämästä ovat. Väittämien lomassa keskustellaan oppilaiden mielipiteistä ja niiden perusteista.
Esimerkkiväittämä: "Käytän mieluummin ravintolisiä kuin lääkkeitä".

Vaihtoehto 2. Oppilaille jaetaan oikein-väärin -tehtävämoniste, jonka he tekevät yksin tai pareittain. Oppilaille voi antaa taustatiedoksi materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?” kohdat Lääkevalmiste, Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät ja Lääkeaine. Lopuksi väittämät käydään yhdessä läpi.
Tulosta tehtävä Lääkkeet ja ravintolisät (pdf)

 

Tehtävän oikeat vastaukset:

1. V

2. O

3. O

4. V

5. V

6. O

7. O

8. O