Resepti- ja itsehoitolääkkeiden väliset erot -testi

 

Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Reseptilääkkeet ja Itsehoitolääkkeet.

Tietoa resepti- ja itsehoitolääkkeistä ja lääkkeiden haittavaikutuksista löytyy myös tiivistettynä sivulta ”Mikä on lääke?”

 

Oppimistavoite

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia resepti- ja itsehoitolääkkeiden välisiä eroja.

 

Tehtävän kulku

Oppilaat tekevät oikein–väärin-tehtävän yksin tai pareittain. He etsivät vastaukset väittämiin materiaalipankin pdf-tiedoston ”Mikä on lääke?”, kohtien Reseptilääkkeet ja Itsehoitolääkkeet avulla. Lopuksi väittämät käydään yhdessä läpi.

Tulosta tehtävä Reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet (pdf).

 

Tehtävän oikeat vastaukset:

1. O

2. O

3. O

4. V; Itsehoitolääkkeitä käytetään, kun oireet ovat selkeitä, itse tunnistettavissa, lieviä ja tilapäisiä

5. V; Sekä resepti- että itsehoitolääkkeet ovat tehokkaita

6. O

7. V; Sekä resepti- että itsehoitolääkkeillä on haittavaikutuksia

8. O

9. V; Itsehoitolääkkeet eivät sovi kaikille ja niiden käytöstä voi olla joskus myös haittaa, joten myös itsehoitolääkkeiden ohjeet tulee aina lukea ennen lääkkeen käyttöä

10. O