Materiaalipankki

Mummin paras lääke pikkuvaivoihinMateriaalipankki

Tämä lääkekasvatussivusto on alun perin laadittu opettajia varten auttamaan heitä lääkkeiden oikean käytön perusasioiden opettamisessa. Materiaalipankista löytyy kuitenkin kaikkia lääkkeiden käyttäjiä koskettavaa tietoa siitä, mitä pitäisi huomioida, kun lääkkeitä käyttää.

Materiaalipankki sisältää laajasti taustatietoa opetettavista aiheista. Tieto on jaettu kahteen pdf-muotoiseen vihkoseen. Kunkin aihepiirin alussa olevasta tiivistelmästä saa hyvän kuvan aiheen keskeisistä asioista. Koko vihkonen kannattaa lukea, mikäli haluaa tietää aiheesta enemmän. Kaikkea vihkosista löytyvää asiaa ei siis ole tarkoitettu opetettavaksi oppilaille.

Materiaalit

Vihkosessa kuvataan perustietoa lääkkeistä, niiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista sekä siitä, miten lääkkeet eroavat muista tuotteista, kuten ravintolisistä.

Vihkosessa kuvataan perustietoa lääkkeiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä, kuvataan mitä lääkkeiden virheellinen käyttö voi tarkoittaa ja mistä lääkkeistä voi etsiä luotettavaa tietoa.

Julkaisu konkretisoi lääkkeiden oikean käytön opettamista eli lääkekasvatusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Sopii taustatiedoksi erityisesti terveystiedon, ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja kotitalouden opettajille. Lisäksi julkaisua voi hyödyntää terveysalan oppilaitoksissa ja opettajien koulutuksessa.

Julkaisu löytyy myös Fimean verkkosivuilta julkaisuluettelosta.