Hyvä äiti tai isä

Hyvä äiti tai isä ingressi

Lääkekasvatus on yhteistyötä kodin, koulun ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Tämä lääkekasvatussivusto on tehty opettajia varten auttamaan heitä lääkkeiden oikean käytön perusasioiden opettamisessa. Sivustolta näet, millaisia lääkkeiden käyttöön liittyviä asioita eri-ikäisille lapsille voidaan opettaa. Sivustolta voit hakea tietoa myös itseäsi ja perhettäsi varten.

Hyvä äiti tai isä

Miten voit vanhempana hyödyntää lääkekasvatussivuja?

Materiaalipankista löytyvästä Miten käytät lääkettäsi oikein? -vihkosesta löydät tietoa siitä, mitä jokaisen lääkkeen käyttäjän pitäisi tietää lääkkeestään ennen sen käytön aloittamista. Tämä on tärkeää tietoa myös itsellesi!

Tyypillisiä lasten sairauksia -sivuilta löydät perustietoa sairauksista ja niiden hoidosta sekä linkkejä lisätietoa antaville sivuille.

Lapsi oppii lääkkeiden käyttöön liittyviä asioita vähitellen ja omaksuu lääkkeiden käyttötapoja arjen elämässä. Kotona lapsen kanssa kannattaakin keskustella aina, kun hän tarvitsee lääkitystä. Voitte esimerkiksi yhdessä pohtia, millaisia asioita omasta lääkkeestään pitäisi tietää, jotta osaa käyttää sitä oikein. Näitä lapsi voi lääkärissä tai apteekissa kysyä. Lapsen kanssa voi esimerkiksi tarkastaa itsehoitolääkkeen pakkauksesta hänelle sopivan annoksen tai tutustua tarkemmin lääkepakkauksesta löytyvään pakkausselosteeseen. Keskustelussa voit käyttää apunasi lääkekasvatussivuja.

Lapselle kannattaa vähitellen antaa vastuuta oman lääkkeen käytöstä, ottaen huomioon hänen ikänsä ja persoonansa. Tällöin lääkkeiden itsenäinen käyttö ei tule lapselle yllättäen, vaan hän on pystynyt siihen valmistautumaan. Esimerkiksi yläkouluikäisen nuoren kanssa voi sopia yhteiset pelisäännöt särkylääkkeiden käyttöön. Joka tapauksessa jokainen meistä tarvitsee lääkkeitä jossakin elämän vaiheessa.

Pitkäaikaista lääkitystä tarvitsevan lapsen täytyy ottaa vastuuta lääkityksestään jo hyvinkin pienenä. Esimerkiksi astmaa tai diabetesta sairastava lapsi kantaa lääkettään aina mukana ja hänen on osattava arvioida lääkkeen oton tarve ja ottaa se koulupäivän aikana. Opettajalle on syytä kertoa lapsen sairaudesta ja lääkityksestä sekä sopia menettelytavoista erilaisissa koulupäivän aikana vastaan tulevissa tilanteissa.

Koulussa saattaa olla tarpeen keskustella sairaudesta myös luokan kesken, jotta luokkakaverit osaisivat suhtautua lapsen sairauteen asiallisesti, eivätkä ihmettelisi esimerkiksi lääkkeen ottoa. Joskus koulussa saattaa tulla tilanteita, jolloin luokkakavereiden on hyvä tietää, kuinka heidän tulee toimia, esimerkiksi astma- tai epilepsiakohtauksen sattuessa.