Hyvä lukion opettaja

Hyvä lukion opettaja ingressi

Tämä lääkekasvatussivusto on tehty yhteistyössä peruskoulun opettajien kanssa koulujen terveysopetusta varten. Sivustolta löytyy runsaasti perustietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, sairauksista ja niiden hoidosta, sekä opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille.

Hyvä lukion opettaja

Vaikka lukion opetussuunnitelmat eivät sisällä erikseen mainintaa lääkkeiden oikean käytön opettamisesta, aihe on tärkeä lukiolaisillekin. Lääkkeet ovat olennainen osa sairauksien hoitoa ja lääkkeiden käyttö on arkinen tilanne, johon jokainen meistä joskus törmää. Oppilaat ovat pian täysi-ikäisiä ja ottamassa täyden vastuun terveydestään. Siksi on perusteltua, että lääkkeiden oikean käytön periaatteita kerrataan vielä lukiossa.

Monet sivujen tehtävistä soveltuvat hyvin käytettäväksi myös lukiossa. Voit käyttää apunasi 7.–9.-luokille suunnattuja opiskelukokonaisuuksia ja tehtäväideoita suunnitellessasi lääkekasvatuksen kokonaisuutta. Oppilaat voivat tutustua sivujen tietosisältöön myös itsenäisesti.