Hyvä varhaiskasvatuksen ammattilainen

varhaiskasvattaja ingressi

Tämä lääkekasvatussivusto on tehty yhteistyössä peruskoulun opettajien kanssa koulujen terveysopetusta varten. Sivustolta löytyy runsaasti perustietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä sekä sairauksista ja niiden hoidosta. Tietoja voi hyödyntää myös varhaiskasvatuksessa.

Hyvä varhaiskasvattaja

Monilla alle kouluikäisillä lapsilla on lääkkeitä käytössään pitkäaikaissairautensa hoitoon. Lääkehoidon toteutuksesta varhaiskasvatuksessa sovitaan aina erikseen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta vastaavan lääkärin kesken. Sovitut asiat kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen johto on vastuussa siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan asianmukaisesti. Tarkempia ohjeita varhaiskasvatuksessa toteutettavasta lääkehoidosta voi lukea Turvallinen lääkehoito -oppaasta.

Lääkekasvatussivuilta saat yleisellä tasolla vinkkejä lapsen lääkintään ja lääkkeiden oikeasta käytöstä keskusteluun.

Tyypillisiä lasten sairauksia -sivuilta löydät perustietoa sairauksista ja niiden hoidosta sekä linkkejä lisätietoa antaville sivuille.

Missä muodossa lääkkeitä annostellaan? -sivuilta löydät tietoa siitä, mitä asioita on huomioitava käytettäessä erilaisia lääkemuotoja. Löydät myös konkreettisia vinkkejä lääkkeen ottamiseen.

Monet lääkekasvatussivujen 1.–2.-luokille suunnatuista tehtäväideoista sopivat myös varhaiskasvatuksessa hyödynnettäviksi – esimerkiksi tilanteissa, joissa lääkkeiden käyttö nousee muutenkin keskusteluun.

Materiaalipankista löytyvästä Miten käytät lääkettäsi oikein? -vihkosesta löydät tietoa siitä, mitä jokaisen lääkkeen käyttäjän pitäisi tietää lääkkeestään ennen sen käytön aloittamista. Tämä on tärkeää tietoa myös itsellesi!