Lääkekasvatuksen ydinsisällöt OPS 2016:n tavoitteiden mukaisesti

OPS ingressi

Lääkekasvatuksen ydinsisällöt OPS 2016 mukaisten ympäristöopin (1–6‐luokat) ja terveystiedon (7–9‐luokat) keskeisten sisältöalueiden mukaisesti*+

OPS

* pohjana alemmilla luokilla opitut asiat

+ lääkkeiden oikean käytön opettaminen on tarkoituksenmukaista  opettaa osana laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi itsehoito (itsehoitolääkkeiden  oikea käyttö) ja kansansairauksien,  kuten astman tai diabeteksen hoito (reseptilääkkeiden oikea käyttö)

Taulukko pdf-muodossa

 

1–2-luokka
ympäristöoppi

3–6-luokka
ympäristöoppi

7–9-luokka
terveystieto

1. TEEMA: Käsitys terveydestä ja sairaudesta LÄÄKKEITÄ KÄYTETÄÄN SAIRAUKSIEN JA OIREIDEN HOITOON LÄÄKE ON VAIN YKSI KEINO VAIVOJEN HOITOON (LÄÄKKEETTÖMÄT HOIDOT, MILLOIN LÄÄKÄRIIN)

LÄÄKKEEN
TARPEEN ARVIOINTI OMAAN VAIVAAN

OPS 2016 tavoite (T) ja
sisältöalue (S):

T8 opastaa oppilasta toimimaan
turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita

S2 Kotona ja koulussa toimiminen:
”Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa… arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.”

T8 kannustaa oppilasta edistämään
hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

S1 Minä ihmisenä:
”Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin, sairauksien
ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.”

T6 tukea oppilaan kehittymistä
terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy:
”Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja,
itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista.”

 

Esimerkkimateriaali
lääkekasvatussivuilla

Lääkepakkaukseen tutustuminen -tehtävä
Pikku-Nallen kipeä korva -tarina
Mummon lääkkeet -tarina

 

Flunssan oireiden itsehoito -ryhmätyö
Tyypillisiä lasten sairauksia -tietopaketti
 
Lääkkeiden oikeanlainen käyttö päänsäryn ja migreenin hoidossa -opiskelukokonaisuus
Lääkkeiden oikea käyttö -ristikko
Pakkausseloste -ryhmätyö
Tyypillisiä lasten sairauksia -tietopaketti

2. TEEMA: Käsitys mikä lääke on, lääkkeiden
ominaisuudet

 

LÄÄKE EI OLE RUOKAA EIKÄ KARKKIA

ANNOS

LÄÄKKEEN YKSILÖLLINEN VAIKUTUS

KAIKKI LÄÄKKEET EIVÄT SOVI KAIKILLE

RESEPTI JA ITSEHOITOLÄÄKKEEN ERO

 

LÄÄKKEEN VAIKUTUKSET
HAITTAVAIKUTUKSET LÄÄKKEIDEN JA RAVINTOLISÄN
EROT

LÄÄKKEEN ELINKAARI (eheyttävään kokonaisuuteen liittyvä, voisi opettaa esim. terveystiedossa, biologiassa, kemiassa, uskonnossa eettisestä näkökulmasta (eläinkokeet, ihmisillä tehtävät kliiniset kokeet)

OPS 2016 tavoite (T) ja sisältöalue (S):

T8 opastaa oppilasta toimimaan
turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen:
”Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan
niihin liittyviä taitoja.”

T8 kannustaa oppilasta edistämään
hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

S1 Minä ihmisenä:
”Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.”

T6 tukea oppilaan kehittymistä
terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy:
”Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja,
itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista."

Esimerkkimateriaali lääkekasvatussivuilla
 
Mitä lääkkeet tekevät -opiskelukokonaisuus
Lääkkeen käytön muistilista -tehtävä
 
Korvatulehduksen hoito -opiskelukokonaisuus
Lääkepakkaus tiedonlähteenä -tehtävä
Käyttöohjeiden tulkitsemistehtävä
Purkista vai ruuasta? Ravintolisävalmisteiden oikea käyttö -opiskelukokonaisuus
Pakkausseloste -ryhmätyö
Lääkkeet vs. muut niitä muistuttavat tuotteet -testi
 
3. TEEMA: Lääkkeet arjessa

OMAN LÄÄKKEEN KÄYTTÖOHJEEN LUKEMINEN YHDESSÄ
VANHEMPIEN KANSSA

LÄÄKKEIDEN SÄILYTYS KOTONA

PAKKAUSSELOSTEESEEN TUTUSTUMINEN LÄÄKKEEN
KÄYTÖN YHTEYDESSÄ YHDESSÄ VANHEMPIEN KANSSA

ASIOINTI APTEEKISTA

LÄÄKKEEN KÄYTTÄMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

INTERNETISTÄ LÖYTYVÄN LÄÄKKEISIIN LIITTYVÄN TIEDON LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTI

OPS 2016 tavoite (T) ja
sisältöalue (S):

T8 opastaa oppilasta toimimaan
turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita

S2 Kotona ja koulussa toimiminen:
”Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa… arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.”

 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään
terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1 Minä ihmisenä:
”Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.”

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja
tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä.

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää.

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy:
”Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja,
itsehoitoa sekä tuen ja avun
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.”

S3 Terveys, yhteisö, yhteiskunta ja kulttuuri:
”Elinympäristön terveysvaikutuksia
käsiteltäessä nostetaan esille …
terveyspalvelut…”,
”Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen
keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon
luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta.”

Esimerkkimateriaali lääkekasvatussivuilla Lääkepakkaukseen tutustuminen -tehtävä
Mummon lääkkeet -tarina
 
Lääkepakkaus tiedonlähteenä -tehtävä
Käyttöohjeiden tulkitseminen -tehtävä
Flunssan hoito – mistä löydän luotettavaa tietoa? -opiskelukokonaisuus
Internet -tiedonhakutehtävä
Lääkemainos vs. humpuukimainos -tehtävä