Hyppää sisältöön
Lääkekasvatusta luokassa

Opetusmateriaalia

Opetusmateriaalia

Opetusmateriaalia

Opetusmateriaalia

Lääkekasvatussivusto sisältää valmiita opiskelukokonaisuuksia ja runsaasti tehtäväideoita peruskoulun opettajille. Luokkien 7.–9. tehtävät ovat sovellettavissa toisen asteen opetukseen, esimerkiksi lukioissa.

Luokassa neljä oppilasta pohtii taululle kirjoitettua lääkkeen annostukseen liittyvää tehtävää.

Opetusmateriaali on jaettu luokka-asteittain niin, että jokaiselle luokalle on tarjolla sopivia tehtäviä ja opiskelukokonaisuuksia. Tarkempaa tietoa lääkekasvatuksesta ja sivuston tarkoituksesta löytyy sivuilta Mitä on lääkekasvatus? ja Tietoa sivustosta.

Tehtäväideat ovat valmiita tehtäviä, mitä voi ottaa lyhyellä valmistelulla suoraan käyttöön ja liittää muuhun terveysopetukseen. Niitä voi myös muokata omaan opetustapaansa sopivaksi. Opiskelukokonaisuudet ovat laajempia, useamman oppitunnin vaativia kokonaisuuksia.

Teemana lääkkeiden oikea käyttö sisältyy opetussuunnitelman perusteiden ympäristöopin sekä terveystiedon oppiaineisiin, esimerkiksi sisältöalueiden S2 Kotona ja koulussa toimiminen (1–2 lk), S1 Minä ihmisenä (3–6 lk) sekä S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (7–9 lk). Aihe sopii opetettavaksi myös muissa oppiaineissa, kuten biologiassa, kemiassa ja kotitaloudessa. Tarkemmin aiheesta löytyy sivulta Lääkekasvatuksen ydinsisällöt OPS2016:n tavoitteiden mukaisesti.