Apteekissa käynti -roolileikki

Apteekissa käynti ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia hahmottamaan perusasiat, jotka omasta lääkkeestä on hyvä tietää, jotta osaa käyttää lääkettä oikein, sekä luoda pohjaa sille, että oppilaat oppisivat vähitellen olemaan aktiivisia ja keskustelemaan apteekissa omasta lääkkeestään.

Apteekissa käynti

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Keskustellaan yhdessä, minkälaisia kysymyksiä apteekissa voi ja on hyvä kysyä omasta lääkkeestään. Kysymykset voidaan koota taululle kakkosvaihetta varten.

Tärkeitä kysymyksiä ovat:

  • Mihin vaivaan lääke on tarkoitettu?
  • Kuinka paljon ja kuinka usein käytän lääkettäni?
  • Millä tavoin otan lääkettäni?
  • Kuinka kauan käytän lääkettäni?

Vaihe 2.

Opettaja ottaa farmaseutin roolin. Tehtävän kuluessa farmaseutti ojentaa kullekin oppilaalle tai parille lääkepakkauksen, minkä jälkeen oppilaat esittävät kysymyksiä lääkkeestään. Kysymykset ovat samoja, joita mietittiin yhdessä tehtävän ykkösvaiheessa. Opettajaa varten löytyvät valmiit vastaukset näihin kysymyksiin kolmesta esimerkkilääkkeestä, Kipukuriin, Nuhapois ja Silmix.

Lääkepakkauksena voi käyttää mitä vain pahvikoteloa tai muuta esinettä. Tehtävässä voi käyttää myös aitoja, kotoa löytyviä lääkepakkauksia, jolloin vastaukset kysymyksiin on etsittävä kunkin lääkkeen pakkauksesta ja pakkausselosteesta.

Apteekissa käynti laatikko

Materiaali

Esimerkkilääkkeiden Kipukuurin, Nuhapois ja Silmix -vastaukset (pdf)

Esimerkkipakkausselosteet (pdf). (Huom! tiedosto sisältää kahdeksan esimerkkipakkausselostetta)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”.

Aihepiiriin liittyvä opiskelukokonaisuus

Mitä apteekissa tapahtuu?

Opetussuunnitelma 2016

Lääkekasvatuksen ydinsisällöt ja OPS2016