Lääkkeen käytön muistilista

Lääkkeen käytön muistilista ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, millaisia vaiheita lääkkeen ottamiseen liittyy. Tehtävää suositellaan 1.–9.-luokkalaisille.

Lääkkeen käytön muistilista

Tehtävän kulku

Käydään Lääkkeen käytön -muistilista yhdessä läpi. Esimerkkipakkauksesta ja -pakkausselosteesta voi etsiä muistilistassa kysyttyjä asioita. Muistilistan käsittelyn laajuus riippuu oppilaan iästä.

1.–2.-luokkalaisten kanssa voidaan käydä läpi lääkkeen oton eri vaiheet. Luokkaan voi tuoda lääkekaapin, joitakin lääkepakkauksia ja mittamukeja tai -ruiskuja. Näiden avulla lapset voivat itse käydä vaiheet läpi ja harjoitella esimerkiksi vedellä antibioottimikstuuran annoksen mittaamista.

Isompien oppilaiden kanssa muistilistan voi käydä läpi yksityiskohtaisemmin keskustellen myös asioista, jotka on merkitty listaan ranskalaisin viivoin. Heidän kanssaan muistilistaa voi käyttää myös tukena tai johdantona muihin tehtäviin. Oppilaat voivat käydä muistilistan läpi esimerkiksi ennen Apteekissa käynti -roolipeliä, jolloin heidän on helpompi löytää kysymyksiä apteekissa käyntiä varten.
 

Lääkkeen käytön muistilista laatikko

Materiaali

Lääkkeen käytön -muistilista (pdf)

Esimerkkilääkepakkaus (pdf)

Esimerkkipakkausselosteet (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdista Lääkkeiden oikeanlainen käyttö sekä Lääkkeiden säilyttäminen.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".