Mummon lääkkeet -tarina

Mummon lääkkeet ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, että toisen ihmisen lääkkeitä ei saa ottaa. Lääkkeen käyttäjä voi joutua vaaraan, jos ei löydä lääkkeitä tutusta paikasta. Myös itse voi joutua vaaraan, jos syö toisen lääkkeitä.

Mummon lääkkeet

Tehtävän kulku

Vaihtoehto 1. Opettaja lukee Mummon lääkkeet -tarinaa ja pysähtyy merkittyihin paikkoihin. Taukojen aikana oppilaat nostavat peukun pystyyn tai laskevat sen alas sen mukaan, toimitaanko tarinassa oikein vai väärin. Sen jälkeen opettaja näyttää omalla peukalollaan oikean vastauksen. Tarinan lukemisen jälkeen aiheesta keskustellaan yhdessä.

Vaihtoehto 2. Aluksi opettaja lukee Mummon lääkkeet -tarinan ja aiheesta keskustellaan yhdessä. Tämän jälkeen oppilaat tekevät pienissä ryhmissä tarinan mukaisia näytelmiä.

Mummon lääkkeet taustalaatikko

Materiaali

Mummon lääkkeet -tarina (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".