Pikku-Nallen kipeä korva -tarina

Pikku-nalle ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, että lääkkeet voivat parantaa ja ehkäistä sairauksia sekä lievittää niiden oireita. Lisäksi tavoitteena on oppia, että antibioottikuurit pitää syödä kuuri loppuun lääkärin antaman ohjeen mukaisesti, jotta hoidettava sairaus varmasti paranee.

Pikku-nallen kipeä korva

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Opettaja lukee tarinaa ja pysähtyy merkittyihin paikkoihin. Taukojen aikana oppilaat nostavat peukun pystyyn tai laskevat sen alas sen mukaan, toimitaanko tarinassa oikein vai väärin. Sen jälkeen opettaja näyttää omalla peukalollaan oikean vastauksen.

Vaihe 2.

Mietitään, mitä muuta lääke voi tehdä kuin lievittää oireita ja parantaa sairauksia? Lääkkeet voivat lisäksi ennaltaehkäistä sairauksia. Keskustelua jatketaan oppilaiden omien kokemusten kautta: mihin sairauksiin oppilaat ovat käyttäneet lääkkeitä? Onko lääke lievittänyt oiretta, parantanut sairauden vai ennaltaehkäissyt sairautta?

Pikku-nalle taustalaatikko

Materiaali

Pikku-Nallen kipeä korva -tarina (pdf)
Esimerkit ehkäisevistä, lievittävistä ja parantavista lääkkeistä (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdasta Lääke.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Mikä on lääke?"

Lisätietoja korvatulehduksesta löytyy sivulta Korvatulehdus.