Luokat 1-2

Lääkekasvatuksen tavoitteena 1.–2.-luokkaisilla on luoda pohjaa lääkkeiden oikean käytön ymmärtämiselle. Tehtäväideoista saa vinkkejä opetukseen.

Lääkkeenottomasiina