Korvatulehduksen hoito

Korvatulehduksen hoito ingressi

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella.

Korvatulehduksen hoito bullets

    Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas

    • oppii tunnistamaan korvatulehduksen yleisimpiä oireita ja arvioimaan, milloin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle, sekä
    • oppii itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

Korvatulehduksen hoito

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1: Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille tulostettavan tehtävälomakkeen alusta ”Mikä avuksi Annen kipeään korvaan?” -tarinan ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2: Tutkimusvaihe

Oppilaat etsivät ryhmissä vastauksia edellä pohtimiinsa kysymyksiin opettajan jakaman materiaalin pohjalta. Materiaalina opettaja jakaa lääkekasvatussivuilta löytyvät Korvatulehdus-sivun sekä materiaalipankin pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?” kohdan Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Ryhmät esittävät perustellun vastauksensa ja niistä keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa.

Korvatulehduksen hoito taustaboxi

Materiaali

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)

Kipupois-lääkkeen pakkausseloste (pdf)

Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)

Arviointiasteikko (pdf)

Lisätietoja

Kokonaisuus liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".

Lisätietoja korvatulehduksesta löytyy sivulta Korvatulehdus.