Korvatulehduksen hoito

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella.

    Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas

    • oppii tunnistamaan korvatulehduksen yleisimpiä oireita ja arvioimaan, milloin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle, sekä
    • oppii itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä.

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1: Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille tulostettavan tehtävälomakkeen alusta ”Mikä avuksi Annen kipeään korvaan?” -tarinan ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2: Tutkimusvaihe

Oppilaat etsivät ryhmissä vastauksia edellä pohtimiinsa kysymyksiin opettajan jakaman materiaalin pohjalta. Materiaalina opettaja jakaa lääkekasvatussivuilta löytyvät Korvatulehdus-sivun sekä materiaalipankin pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?” kohdan Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Ryhmät esittävät perustellun vastauksensa ja niistä keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa.

Materiaali

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)

Kipupois-lääkkeen pakkausseloste (pdf)

Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)

Arviointiasteikko (pdf)

Lisätietoja

Kokonaisuus liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".

Lisätietoja korvatulehduksesta löytyy sivulta Korvatulehdus.