Apteekissa käynti -roolipeli

Apteekissa käynti 3-9 ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia, millaisia asioita omasta lääkkeestä on hyvä tietää, jotta osaa käyttää lääkettä oikein, sekä oppia etsimään nämä asiat pakkausselosteesta. Tehtävän tavoitteena on myös kannustaa oppilaita keskustelemaan omasta lääkkeestään apteekissa. Tehtävää suositellaan 3.–9.-luokkalaisille.

Apteekissa käynti 3-9

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Pohditaan yhdessä, minkälaisia asioita apteekissa voi ja on hyvä kysyä omasta lääkkeestään. Kysymykset voidaan koota taululle tai kalvolle tehtävän kakkosvaihetta varten.

Tärkeitä kysymyksiä ovat:

  1. Mihin vaivaan lääkkeeni on tarkoitettu?
  2. Kuinka lääkkeeni vaikuttaa?
  3. Kuinka paljon ja kuinka usein käytän lääkettäni?
  4. Millä tavoin otan lääkkeeni?
  5. Kuinka kauan käytän lääkettäni?
  6. Voiko lääkkeestäni tulla haittavaikutuksia?
  7. Minne otan yhteyttä, jos tulee ongelmia?

Vaihe 2.

Opettaja ottaa farmaseutin roolin ja oppilaat ovat asiakkaina. Yläkouluikäiset voivat myös itse toimia farmaseutteina. Silloin he etsivät vastaukset kysymyksiin esimerkkipakkausselosteista ennen roolipelin aloittamista. Tehtävän aikana farmaseutti toimittaa lääkkeen ja asiakas esittää siitä kysymyksiä.

Apteekissa käynti 3-9 taustalaatikko

Materiaali

Esimerkkilääkkeiden Kipupois, Aivastux, Kipukuriin ja Nuhapois -vastaukset (pdf)

Esimerkkipakkausselosteet (pdf). (Huom! tiedosto sisältää kahdeksan esimerkkipakkausselostetta)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdista Lääkkeiden oikeanlainen käyttö ja Pakkausseloste.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".