Flunssan oireiden itsehoito -ryhmätyö

Flunssan hoito ryhmätyö ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia flunssan hoitokeinoja: sekä kotikonsteja että itsehoitolääkkeiden käyttöä. Suositellaan 3.–9.-luokkalaisille.

Flunssan oireiden itsehoito ryhmätyö

Tehtävän kulku

Vaihtoehto 1. Oppilaat jaetaan ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan pohdittavaksi jokin flunssan oireista: kuume, nuha, yskä, sekä erilaiset säryt, kuten lihassärky, päänsärky ja kurkkukipu. Oppilaat keskustelevat mahdollisista kotikonsteista ja itsehoitolääkkeistä. Vastaukset esitellään muille ja niistä keskustellaan yhdessä.

Vaihtoehto 2. Annetaan oppilaille tehtäväksi haastatella omia isovanhempiaan tai tuttua iäkästä henkilöä siitä, millä tavalla heidän nuoruudessaan hoidettiin erilaisia flunssan oireita. Olivatko lääkkeet käytössä? Haastattelujen tulokset voidaan purkaa ryhmissä esimerkiksi postereiksi. Lopuksi keskustellaan yhdessä, kuinka kyseisiä oireita hoidetaan nykyään.

Vaihtoehto 3.
Jaetaan oppilaat pieniin ryhmiin, joita kutsutaan kotiryhmiksi. Kotiryhmien muodostamisen jälkeen jokainen kotiryhmän jäsen siirtyy ryhmätyön aluksi yhteen asiantuntijaryhmään. Siellä pohditaan ja kirjataan lomakkeelle yhden oireen kotikonsteja ja sopivia itsehoitolääkkeitä. Asiantuntijaryhmän kokoontumisen jälkeen jokainen oppilas palaa omaan alkuperäiseen kotiryhmäänsä. Näin toimien kotiryhmässä on asiantuntija jokaisen eri oireen hoitokeinoista. Kukin asiantuntija kertoo tietonsa, muut kirjaavat nämä omaan lomakkeeseensa. Tunnin lopuksi käydään esille tulleet itsehoitokonstit läpi.

Flunssan oireiden itsehoito taustaboksi

Materiaali

Flunssan hoito -tehtävä (pdf)

Lisätietoja

Lisätietoja eri oireista löytyy sivuilta Flunssa, Nuha, Kuume, Yskä ja Päänsärky.