Käyttöohjeiden tulkitsemistehtävä

Käyttöohjeiden tulkinta ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia tulkitsemaan lääkkeiden käyttöohjeita.

Käyttöohjeiden tulkitsemistehtävä

Tehtävän kulku

Vaihtoehto 1. Oppilaille jaetaan tehtävämoniste, jossa on erilaisia lääkkeiden käyttöohjeita ja niiden tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Oppilaat täyttävät tehtävämonisteen ensin yksin, ryhmissä tai pareittain. Jokainen voi täyttää kaikki käyttöohjeet tai ohjeet voidaan jakaa ryhmien kesken. Lopuksi käyttöohjeet käydään yhdessä läpi.

Vaihtoehto 2. Opettaja poimii käyttöohjeista muutaman esimerkin. Ohjeita käydään läpi pienissä ryhmissä keskustellen.

Käyttöohjeiden tulkinta taustaboksi

Materiaali

Kuinka käyttäisin? -tehtävä (pdf)
Käyttöohjeiden oikeat tulkinnat (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".

Aihepiiriä voi opettaa myös useamman oppitunnin kokonaisuutena

Korvatulehduksen hoito

Opetussuunnitelma 2016

Lääkekasvatuksen ydinsisällöt OPS2016:n tavoitteiden mukaisesti