Lääkekokeilu-roolipeli

Lääkekokeilu ingressi

Tämän tehtävän tavoitteena on oppia ymmärtämään, että lääkkeitä ei kannata ottaa vierailta. Lisäksi tavoitteena on oppia ymmärtämään, että lääkkeitä ei kannata kokeilla päihtymismielessä.

Lääkekokeilu -roolipeli

Tehtävän kulku

Vaihe 1.

Opettaja kertoo tai oppilaat lukevat tarinan lääkkeen tarjoamisesta.

Vaihe 2.

Vaihtoehto 1. Tilanteesta tehdään näytelmä, jossa pyritään löytämään oikea toimintatapa.
Vaihtoehto 2. Oppilaat pohtivat asiaa ryhmissä ja kirjoittavat tarinalle lopun.

Vaihe 3.

Keskustellaan yhdessä, miksi vieraiden tarjoamia lääkkeitä ei kannata ottaa.

  • Lääkkeen antaja saattaa haluta huumata tai vahingoittaa lasta.
  • Edes lääkkeen antaja ei välttämättä tiedä, mitä lääke sisältää ja mihin käyttötarkoitukseen se on.
  • Aikuisten lääkkeet voivat olla vaarallisia lapsille, sillä lapsen elimistö on erilainen kuin aikuisen, eikä se sen vuoksi pysty käsittelemään kaikkia aineita kuten aikuisen elimistö.
  • Lääkkeiden annostukset ovat yksilöllisiä, ja ne on voitu määritellä esimerkiksi potilaan painon, käytössä olevien muiden lääkkeiden tai terveydentilan mukaan.

Lääkekokeilu taustaboksi

Materiaali

Bileet-tarina (pdf)

Lisätietoja

Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita.

Keskustelua voi tarvittaessa jatkaa alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä. Tehtävä liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden väärinkäyttö. Alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vaarat -roolipeli sopii tehtäväksi.