Luokat 7-9

Luokat 7-9

Lääkekasvatuksen tavoitteena 7.–9.-luokkalaisilla on oppia lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusteet ja arvioimaan lääketiedon luotettavuutta. Tehtäväideoista saa vinkkejä opetukseen. Opiskelukokonaisuudet liittävät lääkkeiden oikean käytön osaksi laajempia kokonaisuuksia.

Lääkkeen vaikutusten tarkkailu

Luokat 7-9 tehtävät kuvalinkki

Luokat 7-9 opiskelukokonaisuudet kuvalinkki