Flunssan hoito

flunssanhoito ingressi

Kokonaisuuden aikana oppilaat harjoittelevat ryhmätyötaitoja, näkemysten perustelua ja johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella. Opiskelukokonaisuutta suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Flunssan hoito - luotettava tieto ingressi

    Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii

    • tunnistamaan flunssan yleisimpiä oireita ja kotikonsteja flunssan hoitoon
    • arvioimaan itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä
    • arvioimaan tarvetta lääkärin vastaanotolle hakeutumiseen
    • etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta

Flunssan hoito opiskelukokonaisuus

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1. Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille tulostettavan tehtävälomakkeen alusta ”Veijon pulma” -tarinan ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2. Tutkimusvaihe

Oppilaat etsivät ryhmissä vastauksia edellä pohtimiinsa kysymyksiin hakemalla tietoa internetistä valitsemistaan kolmesta verkkosivustosta.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Ryhmät esittävät perustellut vastauksensa ja niistä keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa. Oppilaat arvioivat omaa osaamistaan ja oppimisprosessia.

Flunssan hoito opiskelu taustaboksi

Materiaali

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)

Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöstä (pdf)

Vaihtoehtoinen tehtävä verkkosivustojen vertailuun (pdf)

Arviointiasteikko (pdf)

Lisätietoja

Kokonaisuus liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdista Lääkkeiden oikeanlainen käyttö ja Mistä saa tietoa lääkkeistä.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".

Lisätietoja flunssasta löytyy sivulta Flunssa.