Kipulääkkeiden virheellinen käyttö alkoholin kanssa

Kipulääkkeiden virheellinen käyttö ingressi

Kokonaisuuden aikana oppilaat harjoittelevat ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä löydetyn tiedon perusteella.

Kipulääkkeiden virheellinen käyttö bullet

  Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas

  • oppii, että lääkkeiden virheellinen käyttö on monitahoinen asia,
  • ymmärtää alkoholin ja kipulääkkeiden sekakäyttöön liittyviä vaaroja sekä
  • oppii lääkkeiden annosteluohjeiden noudattamisen tärkeyden.

Kipulääkkeiden virheellinen käyttö

TAUSTA

Virheitä lääkkeiden käytössä tapahtuu usein vahingossa, mutta ne ovat valitettavan yleisiä. On arvioitu, että vain kolmasosa kaikista lääkityksistä toteutuisi tarkoituksenmukaisella tavalla. Seurauksena esimerkiksi lääkkeiden alikäytöstä voi olla, että lääke ei auta. Lääkkeiden ylikäytön seurauksena voi puolestaan olla haittavaikutuksia, jopa myrkytys.

Lääkkeitä voidaan käyttää myös tahallisesti väärin. Valitettavasti jotkut nuoret voivat kokeilla lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Yleisintä on lääkkeiden sekakäyttö yhdessä alkoholin kanssa. Nuorilla saattaa olla täysin vääriä käsityksiä lääkkeiden vaikutuksista yhdessä alkoholin kanssa.

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1. Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmässä luetaan jompikumpi lääkekokeiluun liittyvistä tarinoista, Kesäloman aloitusbileet tai Diskoilta. Ryhmässä oppilaat pohtivat tarinan lopussa esitettyjä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2. Ongelmanratkaisuvaihe

Oppilaat tutustuvat opiskelukokonaisuuden ”Miten käytät lääkettäsi oikein?” -tiedoston (pdf) kohtiin:

 • Lääkkeiden virheellinen käyttö, jossa kerrotaan, minkälaisia virheitä lääkkeiden käytössä voi tapahtua ja millaisia seurauksia niistä voi olla.
 • Lääkkeiden sekakäyttö alkoholin kanssa, jossa kerrotaan mitä sekakäyttö tarkoittaa ja mitä seurauksia siitä voi tulla.
 • Itsehoitolääkkeet sekakäytössä, jossa kuvataan, mitä ilman reseptiä saatavia lääkkeitä nuoret yleisesti kokeilevat yhdessä alkoholin kanssa ja millaisia seurauksia yhteiskäytöstä voi tulla.

Tämän jälkeen oppilaat voivat valita tehtävän kahdesta vaihtoehdosta:

Vaihtoehto 1. Tilanteesta tehdään näytelmä, jossa pyritään löytämään oikea toimintatapa.
Vaihtoehto 2.
Oppilaat pohtivat asiaa ryhmissä ja kirjoittavat tarinalle lopun.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Keskustellaan yhdessä lääkekokeiluun liittyvien tarinoiden loppuratkaisuista sekä alkoholin ja kipulääkkeiden sekakäytöstä. Minkälaisia ennakkokäsityksiä oppilailla oli kipulääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä ennen oppimiskokonaisuuden tekemistä? Mikä oli oppilaille täysin uutta tietoa? Oppilaille voi tulostaa lyhyen tietoiskun aiheesta.

Lääkkeiden virheellinen käyttö taustaboksi