Kyy puree - mikä avuksi

Kyy puree ingressi

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä löydetyn tiedon perusteella.

Kyy puree bulletpoint

    Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas

    • oppii tunnistamaan kyyn pureman aiheuttamia oireita sekä tilanteeseen liittyviä ensiaputaitoja
    • ymmärtää mikä on lääkehoidon merkitys kyynpureman ensihoidossa
    • oppii kuinka kyyn puremilta voi välttyä ja kuinka tällaisiin tilanteisiin voidaan varautua ennakkoon.

Kyy puree

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1. Lähtötilanne- eli skenaariovaihe
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille jaettavan tehtävälomakkeen alusta ”Miten auttaisitte kyyn puremaa naista” -lehtijutun ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä senhetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2. Tutkimusvaihe
Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksen, jossa he perehtyvät kyyn puremaksi joutuneen ihmisen oireisiin ja hoitoon. Tutkimussuunnitelmalomakkeessa tutkimusongelmat on annettu valmiiksi, mutta opettaja voi jättää tämänkin kohdan avoimeksi, jolloin oppilaat voivat itse pohtia, millaista tietoa heidän tulisi aiheesta löytää. Käytettävissä on myös sähköisesti täytettävä tutkimussuunnitelmalomake.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe
Tutkimustulosten pohjalta oppilaat palaavat ensimmäisen vaiheen lehtijuttuun ja vertailevat opiskelun alussa esittämiään neuvoja tutkimuksen jälkeen antamiinsa neuvoihin. Lisäksi he pohtivat, miten voisivat hyödyntää oppimiaan asioita omassa elämässään.