Lääkkeen tarkoituksenmukainen käyttö päänsäryn ja migreenin hoidossa

Lääkkeen tarkoituksenmukainen käyttö ingressi

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemyksen perustelua ja johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella. Suositellaan 5.–9.-luokkalaisille.

Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö päänsäryn bullets

  Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii

  • tunnistamaan migreenin ja päänsäryn yleisimpiä oireita ja kotikonsteja niiden hoitoon
  • hahmottamaan migreenin ja päänsäryn eroavaisuuksia
  • arvioimaan itsehoitolääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä
  • arvioimaan tarvetta lääkärin vastaanotolle hakeutumiseen
  • etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta

Lääkkeen tarkoituksenmukainen käyttö

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1. Lähtötilanne- eli skenaariovaihe
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät lukevat oppilaille tulostettavan tehtävälomakkeen alusta ”Mikä Sonjaa vaivaa?” -tarinan ja pohtivat tarinaan liittyviä kysymyksiä sen hetkisen tietämyksensä pohjalta.

Vaihe 2. Tutkimusvaihe
Oppilaat etsivät ryhmissä vastauksia edellä pohtimiinsa kysymyksiin hakemalla tietoa internetistä valitsemistaan kolmesta verkkosivusta.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe
Ryhmät esittävät perustellut vastauksensa ja niistä keskustellaan yhdessä koko luokan kanssa.

Lääkkeen tarkoituksenmukainen käyttö taustaboksi

Materiaali

Oppilaille tulostettava tehtävälomake (pdf)

Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)

Arviointiasteikko (pdf)

Lisätietoja

Kokonaisuus liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Miten käytät lääkettäsi oikein?”. Katso sieltä kohdasta Lääkkeiden oikeanlainen käyttö.

Sama tieto tiivistettynä löytyy myös sivulta "Miten käytät lääkettäsi oikein?".

Lisätietoja migreenistä löytyy sivulta Migreeni ja päänsärystä sivulta Päänsärky.