Mitä lääkkeet tekevät? Videoita lääkkeiden käyttötarkoituksista

Mitä lääkkeet tekevät ingressi

Kokonaisuuden aikana oppilaat käsittelevät lääkkeiden erilaisia käyttötarkoituksia tietämiensä sairauksien kautta sekä harjoittelevat ryhmätyötaitoja, näkemysten perustelua ja johtopäätösten tekemistä.

Mitä lääkkeet tekevät bullets

    Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas

    • oppii lääkkeiden olevan osa sairauksien hoitoa
    • oppii lääkkeitä käytettävän moniin eri tarkoituksiin: lääkkeillä voidaan parantaa tai ehkäistä sairauksia tai lievittää niiden oireita 
    • ymmärtää reseptilääkkeiden ja ilman reseptiä saatavien itsehoitolääkkeiden välisen eron
    • ymmärtää lääkkeiden ja lääkkeitä muistuttavien tuotteiden (kuten ravintolisien) välisen eron

Mitä lääkkeet tekevät

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1. Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jakautuvat 34 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee kolme tietämäänsä sairautta ja keksivät mahdollisimman monta erilaista tapaa, joilla kyseisiä sairauksia voidaan hoitaa, sairauksien oireita lievittää tai ehkäistä jo ennalta. Minkälaisia keinoja voisi olla käytössä kotona? Miten eri tavoin lääkkeet voisivat auttaa sairastunutta – entä muut valmisteet? Millaisissa tilanteissa lääkkeiden käyttö tai käyttämättömyys voisi olla perusteltua? Ryhmät tekevät ajatuksistaan ja perusteluistaan koosteen (esimerkiksi miellekartan) isolle paperille. Jokainen ryhmä valitsee pohtimistaan sairauksista yhden, jota he lähtevät työstämään eteenpäin.

Vaihe 2. Tutkimusvaihe

Oppilaat etsivät ryhmissä mahdollisimman luotettavaa tietoa yhdestä valitsemastaan sairaudesta. Mitä kyseisestä sairaudesta ja sen kanssa toimimisesta sanotaan tietolähteissä? Riittäisivätkö avuksi kotikonstit vai olisiko perusteltua käyttää itsehoitolääkettä tai muuta lääkkeitä muistuttavaa tuotetta – vai tulisiko hakeutua lääkärin vastaanotolle?

Jokainen ryhmä tekee noin kahden minuutin pituisen videon esimerkiksi omilla kännyköillään. Video voi olla esimerkiksi näytelmä, uutispätkä, animaatio, haastattelu tai dokumentti. Videon tarkoituksena on havainnollistaa lääkkeiden käyttötarkoituksia ja merkityksiä verrattuna muihin lääkkeettömiin keinoihin kyseisen sairauden hoidossa.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Ryhmät esittävät tekemänsä videot koko luokalle. Luokan kesken keskustellaan, mikä on kunkin videon ydinsanoma lääkkeiden käyttötarkoituksista ja merkityksistä. Videoiden katsomisen ja keskustelujen jälkeen oppilaat tai opettaja koostavat suullisen yhteenvedon keskusteluista. Lopuksi pohditaan yhdessä lääkehoidon yksilöllisyyttä – miksi sama lääke ei välttämättä sovellu kaikille – sekä arvioidaan omaa oppimista ja työskentelyprosessia.

Mitä lääkkeet tekevät taustaboksi

Materiaali

Työskentely vaiheittain (pdf)

Ehdotus opiskelukokonaisuuden ajankäytöksi (pdf)

Esimerkit ehkäisevistä, lievintävistä ja parantavista lääkkeistä (pdf)

Arviointiasteikko (pdf)

Lisätietoja

Kokonaisuus liittyy aihepiiriin, josta löytyy taustatietoa materiaalipankista, pdf-tiedostosta ”Mikä on lääke?”. Katso sieltä kohdista Lääke, Itsehoitolääkkeet, Reseptilääkkeet, Lääkkeen elinkaari ja Kasvirohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sekä ravintolisät.

Itsehoito- ja reseptilääkkeistä sekä lääkkeiden haittavaikutuksista löytyy tietoa tiivistettynä myös sivulta "Mikä on lääke?".

Lisätietoja eri oireista löytyy myös sivuilta Flunssa, Korvatulehdus, Astma ja Päänsärky sekä Terveyskirjastosta.