Purkista vai ruuasta - ravintolisävalmisteiden oikea käyttö

Purkista vai ruuasta ingressi

Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ravintolisävalmisteiden ja lääkkeiden oikean käytön perussääntöjä, analysoidaan ja arvioidaan kriittisesti lääke- ja ravintolisämainoksia sekä opitaan ymmärtämään terveellisen ruokavalion merkitys terveyden ylläpidossa ja sairauksien ehkäisyssä. Kokonaisuuden aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemysten perustelua, vastuunkantoa omasta ja muiden oppimisesta sekä johtopäätösten tekemistä tiedon perusteella. Opiskelukokonaisuutta suositellaan 7.-luokkalaisille.

Purkista vai ruuasta bullets

    Tämän opiskelukokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas

    • oppii lisää vitamiineista, kivennäis- ja hivenaineista sekä perusravintoaineista
    • ymmärtää, mitä tarkoitetaan käsitteellä ravintolisävalmiste ja tietää, milloin se luokitellaan lääkkeeksi
    • oppii etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta

Purkista vai ruuasta

TEHTÄVÄN KULKU

Vaihe 1. Lähtötilanne- eli skenaariovaihe

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät tutustuvat tarkemmin blogikirjoituksiin, joissa kohdehenkilöt kertovat terveysongelmistaan ja esittävät kysymyksiä ravintolisävalmisteiden käyttöön liittyen. Ryhmät ottavat kantaa valitsemansa yhden kohdehenkilönä olevan nuoren ongelmiin ennakkotietämystensä perusteella. Lopuksi ryhmät esittelevät oman nuoren tapauksensa muille oppilasryhmille sekä keskustelevat yhdessä aiheen teemoista.

Vaihe 2. Tutkimusvaihe

Ryhmät perehtyvät tarkemmin kunkin valitsemansa nuoren ongelmaan tutkimuksia tekemällä. Tutkimustyöskentelyssä pyritään löytämään mahdollisimman luotettavaa tietoa nuoren ongelmiin liittyvistä asioista. Tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkosivuja ja tutkitaan ravintolisämainoksia ja -pakkauksia. Etsiessään tietoa ja tarkastellessaan mainoksia oppilaiden tulee pohtia tietolähteiden luotettavuutta.

Vaihe 3. Päätöksentekovaihe

Kukin ryhmä laatii blogikirjoituksen oman ryhmänsä kohdehenkilölle. Ryhmät esittelevät tutkimustuloksensa ja kirjoituksensa sekä keskustelevat nuorten ongelmista ja niiden ratkaisuista koko luokan kesken. Lisäksi vertaillaan skenaariovaiheessa annettuja alustavia ohjeita päätöksentekovaiheessa annettuihin ohjeisiin sekä arvioidaan omaa oppimista ja työskentelyprosessia. Lopuksi sovelletaan opittuja tietoja ottamalla kantaa kokonaisuuden otsikon kysymykseen.

Purkista vai ruuasta taustaboksi